"Det finns reservkraft på Gotland"

1:17 min

LRF på Gotland vill vara mer delaktiga i beredskapsplaneringen för krissituationer. Länsstyrelsens försvarsdirektör Mats Lagerqvist välkomnar initiativet men menar att Gotland redan har en viss beredskap för elbrist.