Regionen beklagar att Per Rosqvist måste flytta

8:01 min

"Det är tråkigt att färdtjänsten inte har fungerat och att funktionshindrade därför väljer att flytta från länet." Det säger Karin Jansson (MP), ordförande för Regionens hållbarhetsnämnd, sedan JO kritiserat nämnden för hur Per Rosqvist i Ockelbo fått sitt färdtjänstärende handlagt.

Per Rosqvist är blind och har en medfödd hjärnskada som ställer så stora krav på färdtjänsten att Region Gävleborg och X-trafik inte vill ge honom den rörelsefriheten han behöver. Han får i dag färdtjänst med tåg och ledsagning på stationerna, men det fungerar helt enkelt inte:

– Det är alldeles för krångligt och tidsödande. Om jag vill göra ett kort ärende i Gävle tar det minst sju timmar de gånger det alls går att genomföra, konstaterar han.

Vad Per Rosqvist behöver är färdtjänst med bil också vid resor över Ockelbos kommungräns. Det hade han när han bodde i Sandviken, men när han ansöker om samma sak i Ockelbo säger Regionen genom färdtjänsthandläggaren X-trafik nej.

I stället har hans begäran lagts åt sidan utan åtgärd och Justitieombudsmannen, JO, har nu kritiserat Hållbarhetsnämnden för att ärendet har handlagts på det viset. Den kritiken tar nämnden på allvar, hävdar nämndens miljöpartistiska ordförande Karin Jansson:

– Jag såg direkt till att informera nämnden om kritiken och har också sett till att förvaltningen ser över rutinerna och tänker till om vad som gått fel så att det inte händer igen. Det är naturligtvis tråkigt att någon måste flytta från länet för att det inte fungerar att bo kvar, säger hon.