Svenska Akademien tar hjälp av konflikthanterare

1:29 min

Svenska Akademien har sedan mitten av april inlett ett omfattande reform- och moderniseringsarbete. Bland annat tar man hjälp av externa konflikthanterare. "Vi måste tackla den här förtroendekrisen", säger den tillförordnade ständige sekreteraren Anders Olsson.

I ett pressmeddelande som publicerades på torsdagen skriver Svenska Akademien att stegen man nu vidtar endast är början på ett mer omfattande arbete. 

– Vi har anlitat en rad experter på olika områden, säger Anders Olsson till Ekot. 

Arbetet, som enligt pressmeddelandet kommit igång den senaste månaden, utgörs av tre huvudspår.

Det första beskrivs som "en genomlysning av brister och behov i organisationen, i arbetsprocesser och rutiner för särskilda frågor, som jäv och sekretess". 

– Förändringsbehovet finns där och vi måste identifiera vilket behovet är, säger Olsson. 

Nummer två handlar om rekrytering av externa personer med kompetens inom juridik, konflikthantering, organisationens uppbyggnad och kommunikation. Denna grupp består idag av 6–8 personer som arbetar nära personalen på kansliet och med ledamöterna, enligt pressmeddelandet. 

– Framför allt gäller det juridisk kompetens som ska hjälpa oss att se över våra regler för jäv och sekretess. Men det gäller även organisationsexperter som ska titta på hur förhållandet ser ut mellan sekreterare och kansliet. Så att vi får en mer välfungerande organisation helt enkelt, säger han. 

Den sista åtgärden beskrivs som "igångsättande av grupper av ledamöter som arbetar med jävsfrågor och in- och utträdesfrågor".

I andra avseenden fortgår arbetet inom Akademien som vanligt, skriver Akademien. 

En förhoppning med den nya planen är att de som hoppat av ska komma tillbaka. 

Har du haft kontakt med någon av de avhoppade ledamöterna?

– Jag kan inte säga så mycket om det, mer än att jag arbetar med det. Och att det är en av de viktigaste arbetsuppgifterna jag har för tillfäller, säger Olsson.