Förskolenämnden i Örebro: Gå före riksdagen med barnkonventionen

1:00 min

FN:s barnkonvention förväntas bli svensk lag 2020. Men i Örebro kommun vill man implementera den tidigare än så.

– Det är ingen enkel fråga det här, därför är det bra att vara igång med det här så tidigt som möjligt, säger Marie Magnusson (KD) som är ordförande i förskolenämnden i Örebro kommun.

Istället för 2020 vill Marie Magnusson att kommunen ska följa bestämmelsen fullt ut redan 2019. Och svårigheterna hon nämner är annan lagstiftning som kan komma att krocka med konventionen.

– Barnkonventionen säger att barn har rätt till ledighet men samtidigt kan vi inte slå undan fötterna för de föräldrar som jobbar under sommaren, säger hon.