Störd dygnsrytm kan påverka din psykiska hälsa

Att störa kroppens cirkadiska rytm skulle kunna öka risken för att drabbas av psykisk ohälsa. Det visar en ny stor studie från Storbritannien.

I studien har forskarna med hjälp av aktivitetsklockor samlat in data om över 90 000 människor aktivitet under sju dygn. 

De personer som hade hög aktivitet på natten eller hade låg aktivitet på dagen klassades som personer med rubbad dygnsrytm. 

I studien kunde forskarna se en koppling mellan de personer som hade en störd dygnsrytm och att vara bland annat deprimerad eller bipolär. Den ökade risken låg på mellan sex och tio procent jämfört med de med mer normal dygnsrytm. 

Däremot kunde man inte säga om det var personernas störda dygnsrytm som orsakar den psykiska ohälsan eller om det var ett symptom av den.

Men den stora studien visar ändå på ett samband som med vidare forskning kan användas för att se vilka personer som löper större risk för att exempelvis drabbas av en depression. Det skulle i sin tur kunna leda till att tidigt kunna hjälpa riskpatienter. 

Referens: Lyall et al., Association of disrupted circadian rhythmicity with mood disorders, subjective wellbeing, and cognitive function:
a cross-sectional study of 91 105 participants from the UK Biobank, publicerad 15 maj 2018 i Lancet Psychiatry, doi: http://dx.doi.org/10.1016/
S2215-0366(18)30139-1