Så påverkar människan skyddade landytor

2:16 min

Runt 15 procent av världens landyta är skyddad. Men på många ställen påverkar människan ändå naturen genom lantbruk, vägar eller elektricitet.

Skyddade områden som nationalparker eller naturreservat ska hjälpa till att bevara den biologiska mångfalden.

Nu har forskare undersökt världens skyddade områden och sett att mer än hälften av dem är under intensiv mänsklig påverkan.

Studien sammanfattar mänskliga spår som lantbruk, vägar eller ljus på natten under begreppet "mänsklig påverkan". Resultatet visar att bara 42 procent av världens skyddade områden är helt utan mänsklig påverkan och mer än 50 procent är under stor påverkan.

Hur mycket mark vi skyddar speglar alltså kanske inte riktigt hur naturen mår.

– Det var ett uppvaknande, säger Mike Jones, forskare vid Sveriges Landbruksuniversitet i Uppsala.

Resultatet var ändå inte oväntat, menar Mike Jones, som förklarar dem med ett grundläggande problem – att befolkningen på jorden växer och behöver allt mer mark.

– Då är det svårt att reservera en del av den enbart för naturen.

Referens: Jones et al.: One-third of global protected land is under intense human pressure. Science, Maj 2018.