Kalmar län

Högre risk för barnäktenskap på sommarlovet

1:21 min

Länsstyrelsen i Kalmar län är just nu del av en större kampanj som syftar till att rädda barn från att giftas bort under sommarlovet.

Det kan handla om att ett barn förs utomlands i tron om att man ska hälsa på en släkting men istället gifts man bort mot sin vilja.  

Hur stort problemet är med barnäktenskap, är svårt att säga. Det finns ingen bra statistik. Men på den stödtelefon som finns för skolor och socialtjänst har 60 ärenden kommit in från Kalmar län som handlar om våld, bortförande och tvångsäktenskap från mars 2014 till mars i år.

Kampanjen i år riktar sig till kompisar till den som utsätts eller riskerar utsättas och förhoppningen är att kompisen ska våga vända sig till någon och våga anmäla. Den består av affischer och en film som tagits fram för barn och unga. Anledningen är att de som utsätts ofta vänder sig till en nära vän och inte till en myndighet.

I inslaget hör du Juno Blom som leder regeringens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck från länsstyrelsen i Östergötland.