Osådda rutor får lärkan att trivas bättre

2:17 min

Sånglärkan har minskat kraftigt i jordbrukslandskapet. Men något som kallas för lärkrutor hjälper dem att trivas bättre, enligt en ny rapport.

Lärkan hör till de fågelarter som har minskat kraftigt i jordbrukslandskapet. Men när lantbrukare skapar speciella rutor på sina åkrar hjälper det lärkorna att trivas bättre. 

Det visar en utvärdering av lärkrutorna i södra Sverige som presenteras i en ny rapport.

Några av rutorna hittar man på ett vetefält utanför Bålsta söder om Uppsala.

– Om man lägger sig på mage får man lärkans perspektiv på det hela, säger ekologen Sönke Eggers från Sveriges lantbruksuniversitet.

Vi lägger oss ner så att vi kommer med ögonen i fågelhöjd inne i lärkrutan. Själva rutan är en några kvadratmeter stor yta på åkern där bonden har låtit bli att så något vete.

Därför är det mest jord och ogräs i rutan och lätt för fåglarna att hitta insekter att äta.

Men resten av åkern blir som en tät djungel på den här höjdnivån.
Där blir det svårt för en hungrig fågel att både upptäcka och fånga till exempel en skalbagge.

– Även om den upptäcker den blir det ju besvärligt att röra sig igenom det här, säger Sönke Eggers och stoppar in handen i den täta vegetationen.

Problemet för lärkorna är alltså att jordbruket har blivit mer effektivt med mer tätt växande grödor. Därför behövs de osådda rutorna behövs för att fåglarna ska hitta mat.

Sönke Eggers har varit med och utvärderat de lärkrutor som organisationen BirdLife Sverige och Lantmännen har sett till att bönder har fått ekonomisk ersättning för att anlägga på sina åkrar. Projektet kom igång 2012.

Resultaten visar att lärkrutorna har haft effekt räknat i antal fåglar per hektar.

– Istället för kanske en lärka per tre hektar, så blir det tre lärkor per tre hektar, sammanfattar Sönke Eggers.

Effekten är tydligast i större fält och han menar att det gör det lättare att rikta in naturvårdsinsatserna i fortsättningen.

– Vi kan säga till en lantbrukare att låta vissa fält vara, för de är bra som de är. Fokusera på det här fältet istället som är 30-40 hektar stort, och lägg dina lärkrutor där.