SSU-ordföranden i Västmanland positiv till satsning mot psykisk ohälsa

1:34 min

SSU i Västmanland välkomnar moderpartiets förslag om att stärka arbetet mot ungas psykiska ohälsa.

Socialdemokraterna lovar flera åtgärder för att stärka arbetet mot ungas psykiska ohälsa.

Landstingen ska tillföras 250 miljoner kronor för att öka tillgängligheten och stärka både den specialiserade psykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin och vårdcentraler.

Pengarna ska i första hand gå till att öka tillgängligheten till ungdomspsykiatrin och stärka kompetensen inom primärvården.

Djeila Ahundzada, ordförande för SSU i Västmanland och riksdagskandidat välkomnar satsningen.

– Det behövs mer personal som arbetar med psykisk ohälsa både i vården och i skolan. Det här är ett steg i rätt riktning.