Skulle ersätta läckt prov – men kom ut på nätet

1:02 min

Även det nationella prov i matte, som skulle ersätta det prov som tidigare läckt ut i förväg, visade sig vara tillgängligt i förväg.

Nu är gränsen nådd, anser Anders Boman, enhetschef för nationella prov på Skolverket.
 
– Det är verkligen eländigt och jag lider verkligen med alla lärare och rektorer och alla vi som ha med de här proven att göra. Det är inte hållbart så som vi har det, säger han.

Enligt vad Skolverket uppger på sin webbplats, så är den läckta uppgiften relativt omfattande och utgör ett helt delprov i det nationella ersättningsprovet i matematik. Det är konstruktören av provet som klantat till den den här gången.

– Det universitet som vi anlitade att göra det här provet har av misstag publicerat en uppgift som ingår i det ersättningsprov som skulle finnas, så den var ju känd av eleverna så det var ju extremt olyckligt naturligtvis.

Resultaten i detta delprov lyfts ut ur provet innan poängen räknas samman och betyg sätts. Frågan är vad som kan göra för att få ordning på rutinerna kring de nationella proven. 

– Jag kan inte svara exakt på hur vi kommer att skicka ut de här proven nästa år. Men vi kan inte göra det på det viset som vi gjort i år. Det står ju fullständigt klart. Proven digitaliseras ju i den plattform vi tar fram till 2022, men vi kan inte vänta tills 2022 med att göra stora förändringar. Det har den här våren bevisat, säger Anders Boman.