Allt fler IT-attacker mot kommun

2:30 min

IT-säkerhet blir en allt viktigare fråga för många kommuner. I Kristianstad kommun har man de senaste åren märkt av en klar ökning i antalet IT-attacker. Samtidigt blir frågan om informationssäkerhet en allt viktigare prioritering.

Skolresultat, uppgifter om familjeförhållanden och driftsinformation om elnätet - alla svenska kommuner sitter idag på känslig information. Och som dessutom i allt högre grad lagras digitalt. 

Flera rapporter som har kommit ut de senaste åren pekar på att många kommuner brister i sitt säkerhetsarbete när det gäller IT-systemen.

Ransomware, olika intrångsförsök och försök till att komma över identiteter och behörigheter

Samtidigt kommer det rapporter om att allt fler myndigheter utsätts för IT-attacker och intrångsförsök i sina system. Även i Kristianstad kommun har man märkt av en ökande trend när det gäller antalet attacker.

– Det är en rad olika attacker. Det kan vara allt från vanliga virusattacker, ransomware, olika intrångsförsök och försök till att komma över identiteter och behörigheter, säger Mattias Ranstorp som är IT-chef på Kristianstad kommun.