Introduktion i Sveriges Radio Play-appen

Några nya iOS-användare i Sveriges Radio Play kommer få en app-introduktion, en s.k. onboarding. Den ska hjälpa dem att enkelt hitta program och avsnitt som de gillar när de öppnar appen.

Vad är en app-introduktion?

Det är en funktion för att ställa in din personliga upplevelse som du gör när du öppnar appen för första gången som en ny användare. Den består av ett antal val, t.ex. vad du gillar för typ av genre eller program, som hjälper oss att kunna presentera tips på avsnitt eller program som liknar valen du gjort.

Varför gör ni detta?

Vi har sett att det kan vara svårt för nya användare att hitta specifikt innehåll i vårt enorma programutbud. Det är även en utmaning att presentera allt vårt innehåll på ett överskådligt och personaliserat sätt. 
App-introduktionen i Sveriges Radio Play har som syfte att göra det möjligt för en förstagångsanvändare av appen att enkelt hitta innehåll hen är intresserad av och styra vilka typer av innehåll hen vill ha.
Alla användare kommer inte få detta utan vi använder oss av en liten grupp nya användare som en testgrupp för att få insikter. Vi vill t.ex. få reda på om vår nya app-introduktion verkligen gör upplevelsen på hemskärmen bättre, om den hjälper lyssnare att hittar fler program som de vill lyssna på eller om den hjälper dem upptäcka helt nya program. Utifrån dessa insikter så hoppas vi att det kan leda till mer lyssning och även göra vår app-introduktion ännu bättre i framtiden.

Vad är detta bra för?

Som förstagångsanvändare av Sveriges Radio Play så får du program du gillar presenterat för dig på en gång när du öppnar appen. Du får en mer personlig hemskärm med tips på program som liknar dina favoriter eller avsnitt som du kan vara intresserad av.
App-introduktionen hjälper även vår app att bli bättre på att ge dig rekommendationer på innehåll som du är intresserad av. Du får helt enkelt en bättre användarupplevelse.