FN-topp har hopp om havet

8:02 min
  • Att rädda världshaven. Så kan man, lite drastiskt, sammanfatta Peter Thomsons arbetsuppgift.
  • Som FN:s speciella sändebud för världshaven trycker han på för att världen ska ta itu med problem som marin nedskräpning, överfiske och effekter av varmare hav. I går var den 70-årige "havs-diplomaten" i Sverige.
  • Hör Jens Möllers reportage.

– Mitt liv har i hög grad levts bredvid eller i, under eller över haven, säger Peter Thomson, som kommer från önationen Fiji.

I september blev han FN:s första speciella havssändebud. Nu reser han världen runt för att lobba för ett stopp för den pågående försämringen av världshaven som han menar hotar oss alla.

– Vartannat andetag får vi från växtplankton och andra växter i havet. Havets hälsa är direkt kopplad till mänskligheten. Därför kallar jag det ett existentiellt hot

Mängden växtplankton i haven har minskat drastiskt de senaste decennierna. Mellan 1998 och 2012 försvann varje år minst en procent av alla växtplankton, enligt amerikanska NASA. Och det här är bara ett av alla problem som drabbar våra hav.

– Haven håller, sorgligt nog, på att fyllas av plast.

Enligt beräkningar kan det vara över 12 miljoner ton plast som varje år hamnar i havet, och sedan kanske i magen på fisk eller fågel. Om inget görs kan det år 2050 finnas mer plast än fisk i världshaven.

På torsdagen talade Peter Thomson vid konferensen Havs- och Vattenforum i Göteborg. I konferenssalen fanns då nästan enbart människor som jobbar med vatten på olika sätt.

Miljöekonomen Gerda Kinell är en av de som är oroade för läget i världshaven.

– Det är klart att jag är bekymrad! Jag har barn, och vi har en vacker miljö som vi vill bevara för kommande generationer.

– Det är bekymmersamt, det är klart! Jag jobbar med de här frågorna för att jag tycker det, och så känner nog de flesta som är här, att man vill påverka på något sätt, säger Gerda Kinell.

För snart ett år sedan höll FN sin första stora havskonferens, på initiativ av Sverige och Peter Thomsons Fiji. FN-mötet handlade i hög grad om att försöka se lösningar på havens problem.

Runt 1 400 så kallat frivilliga åtaganden kom in från företag, universitet och organisationer från alla världens hörn. Projekten handlar om allt från att restaurera korallrev till att undersöka försurning, utveckla appar för fiskodlingar och försök att få bort plast från haven.

Som FN-sändebud jobbar nu Peter Thomson med att försöka se till att de här åtagandena blir verklighet och att världen når upp till FN:s hållbarhetsmål för havet och de marina resurserna, kallat SDG14. Och havssändebudet är faktiskt i hög grad optimistisk.

– Till exempel överexploateringen av våra fiskbestånd, den är möjlig att lösa. Under SDG 14 kommer vi lösa det!

– Om vi tittar på marin nedskräpning är det återigen möjligt att lösa. Det är mänskligt skapat, från plast, avlopp och avfall från industrier och jordbruk. Vi kan lösa det, vi kommer lösa det!

Är du säker på det?

– Jag är väldigt övertygad, ja! Jag kan se förändringen i medvetenhet och förändringen mot att försöka hitta lösningar, säger Peter Thomson.

– Fast jag måste erkänna att det som håller mig uppe på nätterna, och får mig oroad över mina barnbarn och deras barn, är de problem för världshaven som är relaterade till klimatförändringen.

Peter Thomson exemplifierar med försurning och syrebrist i havet, stigande havsnivåer och varmare vatten. Han är bekymrad över att världen inte har kommit närmare lösningen på klimatproblematiken. Han berättar om ett oroande fynd som hans landsmän på Fiji nyligen gjorde på stranden.

– De fann tusentals döda fiskar på stranden. De upptäckte att vattnet helt enkelt hade varit för varmt för fiskarna att leva i. De hade alla dött och spolats upp på land.

Peter Thomson ägnar alltså sin arbetstid åt att resa jorden runt och propagera för FN:s hållbarhetsmål för havet. Här på kajen i Göteborg värjer han sig, lite småleende, för frågan om han ser sig själv som Mannen Som Ska Rädda Världshaven.

– Det låter ju glamoröst när du säger så, men i praktiken är jag en handelsresande i FN:s hållbarhetsmål för havet. Jag reser från land till land för att trycka på och arbeta med människor för att implementera FN:s hållbarhetsmål för havet.

– Som Fiji-bo känner jag att detta är en moralisk plikt, och som morfar är det en kärleksfull handling, avslutar Peter Thomson.