Forskare: Allt mer individens ansvar att hitta jobb

2:11 min

Samhället lägger allt större ansvar på individen när det gäller att hitta jobb. Det menar Tora Nord, doktor i arbetsvetenskap, som i sitt avhandlingsarbete analyserat politiska policydokument och intervjuat erfarna arbetsförmedlare.

Hör mer om individen, samhället och ansvaret i Vetandets värld.

Enligt Tora Nord flyttas alltmer ansvar från samhällsnivå till individerna själva – också ansvaret att fixa ett jobb.
 
– Vi har sett den utvecklingen sedan 90-talet, även globalt. Man brukar prata om neoliberala tendenser där individens välfärd någonstans villkoras mot någon form av motprestation, säger Tora Nord.
 
14 erfarna arbetsförmedlare gav i djupintervjuer bilden av att allt fler, som egentligen knappast har någon chans att hitta ett jobb, kommer till arbetsförmedlingen.

Skärpta krav för ersättning och lägre utbetalningsnivåer har gällt både arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen under senare år. Men ändrade regelverk hjälper inte individen att hitta jobb. 
 
– Och att till varje pris matcha dem mot arbetsmarknaden och jobba ensidigt med det spåret kanske inte är det bästa sättet.

Arbetsförmedlarna sa sig också ha allt mindre tid för dem som verkligen behövde deras hjälp, då allt mer tid går åt att kontrollera att arbetssökande är tillräckligt aktiva för att få fortsatt a-kassa.

Nu efterlyser Tora Nord friare tyglar åt arbetsförmedlarna och ett annat sätt att se på vad de ska kunna åstadkomma.
 
– Vi har en krävande och kräsen arbetsmarknad idag, som ställer väldigt många och breda kompetenskrav på individen. Kanske inte alla klarar att leva upp till det? Vi kanske har blivit för snäva i vår syn på vad är produktiv människa är.