Nationalekonom: Hela Sverige kan inte leva

3:02 min

Under lördagen möts partiledarna för en landsbygdspolitisk dialog under landsbygdsriksdagen. Hela Sverige ska leva säger de, men är det möjligt?

Under helgen pågår landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik och under lördagen möts sju av de åtta partiledarna för att diskutera landsbygdspolitik. Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush Thor är inte närvarande och KD representeras istället av partiets landsbygds- och jordbrukspolitiska talesperson Magnus Oscarsson.

Hela Sverige ska leva säger politikerna, något som låter bra men som kan komma att bli problematiskt för dem enligt Charlotta Mellander som är professor i nationalekonomi vid Jönköpings universitet:

– Jag tror att det ställer högre förväntningar från alla som bor runt om i Sverige och som ser att inte hela Sverige lever.

Enligt Charlotta Mellander riskerar det här att generera ett förakt för politiker på sikt och att politikerna måste bli tydligare med vad man kan förvänta sig om man bor längre bort från en större stad.

– Budgetmässigt kommer inte hela Sverige leva för det skulle kosta ofantligt mycket om hela Sverige skulle leva med samma villkor överallt.

Politiskt självmord

Samtidigt som samhällsservicen är bättre i större städer än i glesbygden så är det oftare högre skatt i glesbygdskommunerna än i de kommuner som har högre befolkningstäthet. Man kan tycka att det vore rättvist om det var tvärtom men det beror på hur man definierar rättvisa.

– En definition av rättvisa skulle ju vara det, en annan definition skulle kunna vara att man gör större satsningar där man når många gånger fler människor som kan beröras av de här satsningarna, säger Charlotta Mellander.

Charlotta Mellander poängterar att det inte finns någon riktigt rättvisa när det kommer till regional utveckling och att politikerna borde bli tydligare med det, men det är inte helt oproblematiskt.

– Idag vore det ett politiskt självmord att säga att hela Sverige inte ska leva eftersom man har sagt det så länge, säger Charlotta Mellander.