Slaktavfall som gödsel gör ekologiska odlingar dyrare

2:20 min

En ökad användning av slaktavfall har inneburit ekonomiska problem för odlare av ekologiska grönsaker och spannmål. Detta eftersom många av dem använder slaktrester som gödsel.

Producenter av mink– och kattfoder har använt slakterirester i sin produktion under många år. Men 2010 började de använda en typ av slakterirester som tidigare enbart användes som gödselmedel.

Det har inneburit att priserna på slakteriavfall har fördubblats, vilket har fördyrat svensk ekologisk odling av frukt, spannmål och grönsaker som använder slaktrester som gödsel.

Det handlar om gödselpellets som har tillvekats av köttmjöl från nedmalda slaktrester som främst kommer från danska slakterier och som i huvudsak slaktar konventionellt uppfödda grisar, enligt Maria Wivstad, föreståndare för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion på Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU.

– Det är stor konkurrens om slakterirester. Konkurrensen kommer från producenter av smådjursfoder, till exempel katt– och minkmat.

Den främsta anledningen till att ekologiska odlare använder slaktavfall är att det innehåller mycket kväve, som konventionella bönder kan få från konstgödsel.

Varför använder inte de ekologiska odlarna kogödsel istället?

– Koskit är jättebra att använda och väldigt många gör det. Men alla har inte kor. Och har man inte kor behöver man växtnäring från något annat ställe. Slakterirester är också ett sätt att få ett kretslopp mellan stad och land.
 
Den sittande regeringen satsar på att den ekologiska produktionen ska öka i Sverige och då kan det bli svårt att få näringen att räcka till.

– Jag tror att det kan bli problematiskt. Gödselmedel gjorda av slaktavfall är ändå en begränsad volym, så det är en stor fråga för ekoodlingen var näringen ska komma ifrån.