Privata tandläkare väljer bort barn och unga

2:20 min

Privata tandkliniker har börjat säga upp avtal om att behandla barn och unga efter att regeringen höjt åldern för gratis tandvård. Det riskerar att förlänga köerna till Folktandvården.

Sven Bågesund är ordförande för Privattandläkarna i Jönköpings län. 

– Vi vill ju jobba för att man ska ha det fria vårdvalet även i tandvården och då är det viktigt att de ekonomiska villkoren är sådana att man har möjlighet att bedriva tandvård med en rimlig ersättning.

Privata tandvårdskliniker kan teckna avtal med regioner och landsting för att ta emot barn och unga, som får gratis tandvård. Klinikerna får en ersättning för barnen - men hur den ersättningen ser ut skiljer sig mellan landets regioner och landsting. Den vanligaste modellen är att tandläkaren får en fast summa för varje behandlat barn, oavsett vilken behandling som getts.

– Och den tar ingen hänsyn till om det skulle dyka upp några patienter med väldigt stora vårdbehov, vilket det också har gjort nu när det kommit många nyanlända från Mellanöstern med väldigt dåliga tänder, säger Sven Bågesund. 

Regeringen har bestämt att åldersgränsen för avgiftsfri tandvård ska höjas, nästa år får barn och ungdomar gratis tandvård till och med det år som de fyller 23. Privattandläkarna beställde en rapport av nationalekonomen Mattias Lundbäck som kommit fram till att dagens ersättningssystem inte räcker till när fler äldre barn får gratis vård; de äldre barnen behöver generellt dyrare behandlingar än små barn. Han föreslår att ersättningen ska baseras mer på vilken vård som faktiskt ges - istället för en fast summa.

I bland annat regionerna Västmanland, Jämtland-Härjedalen och Kalmar län har privata kliniker slutat ta emot barn. I region Jönköpings län har två privata kliniker från ett annat län valt att inte längre skriva på ett så kallat anslutningsavtal med regionen.

Nathalie Persson är ekonomicontroller i region Kalmar län.

– Det påverkar ju de kliniker som finns kvar, att det kan bli ett patientflöde till dem. Framför allt är det Folktandvårdens kliniker i tre områden som blir drabbade.

Sven Bågesund har själv funderat på att sluta ta emot barn och unga och tror att allt fler privata kliniker kommer att göra det framöver.

– För många skulle det nog ligga väldigt nära till hands att säga upp avtalet om det skulle vara så att man råkar ut för ett antal patienter med väldigt stora vårdbehov.