Höga Kusten Airport ställer krav på Trafikverket och Näringsdepartementet

3:02 min

Infrastrukturministern Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon presenterade på fredagen lösningar för de inställda flyglinjerna efter Nextjets konkurs. Men någon lösning för flygplatsen i Kramfors fanns inte med.

Eftersom flygplatsen i Kramfors inte ingår i den så kallade trafikplikten, som innebär att Trafikverket garanterar att det finns en flyglinje till orten, så finns det idag ingen lösning för Kramfors.

Styrelsen för Höga Kusten Airport har skickat ett brev till Trafikverket och Näringsdepartementet med tre krav.

  • Att skyndsamt få till nya avtal med flygoperatörer till de upphandlade linjerna till Norrlands inland.
  • Att i dessa avtal skriva in möjligheten till mellanlandning vid Höga Kusten Airport fram till övergången till trafikplikt 2019, är av största vikt för att säkerställa fortsatt flygtrafik vid Höga Kusten Airport.
  • Alternativt att tidigarelägga trafikplikten för Höga Kusten Airport. Det vill säga genomföra en skyndsam upphandling.

– Vi hoppas få svar ganska snart, eftersom vi vill finnas med i de dialoger man har nu med olika operatörer som mellanlandning, säger Gudrun Sjödin (S), ordförande i Höga kusten Airport och vice ordförande i kommunstyrelsen i Kramfors. 

– Då kan vi ha en dialog med den operatören direkt.