Vårdföretag fick tillgång till journaler - landstingen visste inget

2:11 min

Sveriges kommuner och Landsting, SKL, gav genom sitt bolag Inera ett nätläkarföretag tillgång till flera miljoner patientjournaler.

Avtalet mellan nätdoktorföretaget och Inera tecknades för två år sedan, men regionerna och landstingen som ansvarar för patientjournalerna fick inte veta något.

Region Östergötland, där Lena Lundgren är hälso- och sjukvårdsdirektör, är en av alla regioner vars journalsystem tillgängliggjordes för företaget:

Vi borde förstås varit informerade för att också ha möjlighet att diskutera hur det ska här göras och samtidigt känna oss trygga med att det är juridisk korrekt, säger Lena Lundgren är hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Östergötland.

I två år har de undanhållit den här informationen för regioner och landsting, hur ser du på det?

Det är allvarligt, säger Lena Lundgren.

Landstingen och regionerna har sedan flera år tillbaka kopplat samman sina journalsystem. På så sätt kan sjukvården ta del av varandras journaler i hela landet. En tjänst som det kommun- och landstingsägda bolaget Inera ansvarar för.

Men däremot får Inera inte själva besluta om att låta privata företag få tillgång till journalerna.

Patientjournaler innehåller en hel del information om vårt hälsotillstånd, diagnoser och röntgen-, laboratoriesvar. Landstingen och regionerna är ansvariga att skydda våra journaler mot att obehöriga får tillgång till dem.

Men för två år sedan valde ändå Inera att skriva avtal med ett digitalt vårdföretag och gav de full tillgång till det sammanhållna journalsystemet. Men för att nätläkarföretaget faktiskt ska få titta i journalerna krävs även en patientrelation och varje patients samtycke.

Sofie Zetterström vice VD på Inera menar att reglerna kring digitala vårdgivare har varit oklara och de på Inera trodde att de fick göra så.

– När det gäller just nätläkare med underleverantörsavtal så hade vi inga regelverk på plats, säger Sofie Zetterström.

Men det är först nu när Sveriges Radio börjar granska deras verksamhet som Inera inser att frågan om digitala vårdgivare och deras rätt till journalsystemet är oklar.

– Vi behöver utreda detta, förankra det. Och vi behöver ta ett tydligt beslut, menar Sofie Zetterström.