Gislaveds kommun

Nya maskiner en räddning vid personalbrist

1:57 min

Automatisering får en allt större roll när industrin försöker hantera personalbristen under den rådande högkonjunkturen.

Företag i Gnosjöregionen investerar allt mer i nya maskiner för att kunna täcka upp för en del av den personalbrist som finns inom industrin. Tidigare har automatiseringens främsta syfte varit att effektivisera produktionen.

– Hos oss har den ersatt väldigt mycket monteringsarbete och den har ersatt packningsarbeten. Alltså enklare arbeten, säger Boel Felixson, produktionschef på metallföretaget Norma Sweden AB.

Investeringarna företagen gör i nya maskiner, som kan ta över enklare arbetsuppgifter, gör att de kan satsa på utbildning av befintlig personal.

– Vi har mycket kontakt med företag som inser att man kan inte förvänta sig att situationen med kompetensbrist eller personalbrist kommer till att lösa sig på något enkelt sätt, utan man tar egna initiativ, man utbildar sin personal, man hittar andra vägar för att komma till rätta med problemet, säger Leif Österlind, näringslivschef i Gislaveds kommun.