Blågröna alger siktade i Östersjön

1:41 min

Det ligger en sörja av pollen i Östersjön och det har setts tendenser till stråk av blågröna giftiga cyanobakterier också.

Än är det för kallt i vattnet i vår del av Östersjön för giftig så kallad algblomning, konstaterar Christina Berglind som är marinbiolog och jobbar vid Informationscentralen för egentliga Östersjön vid länsstyrelsen i Stockholm.

Men blågröna stråk, som kan vara cyanobakterier på gång att blomma, har siktats längre söderut i Östersjön. Det säger oceanografen Jörgen Öberg på SMHI.

– Man kan se antydningar med det är inte vid Sverige utan det här är mera vid Polen, säger han.