Kritiserad kyrkohandbok hotas av rättighetsbråk

2:22 min

Svenska kyrkans nya handbok börjar användas i dag men dras med upphovsrättsliga problem. Anhöriga till en kompositör kritiserar nu kyrkan för rättighetsbrott.

Det är anhöriga till kompositören Harald Göransson som i skrivelser till Svenska kyrkan hävdar att de inte har gett tillåtelse till att använda hans musik, som bearbetats i den nya boken.

I flera fall anges inte heller Harald Göransson som upphovsman till hans verk.

Musikprofessorn Mattias Lundberg ifrågasätter Svenska kyrkans agerande.

– Inget av det här hade hänt om man hade gjort rätt från början. Man har inte tagit reda på vem som har skrivit verken.

Men eftersom flera av Göranssons verk finns med i den gamla kyrkohandboken från 80-talet så menar Svensak kyrkan att de äger rättigheterna till materialet.

Kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling vill inte gå in på det enskilda fallet, men tycker att man har utrett rättighetsfrågan så långt man har kunnat.

– Det här är i många fall väldigt gamla texter och det är inte heller alldeles enkelt att härleda upphovsrätten.

Maria Löfberg är tonsättare och kompositör från Glommen och hon tycker att de senaste händelserna är ytterligare ett bevis på att kyrkan inte värderar kompositörers arbete.

– Att skriva musik är ett hantverk. Det går att skriva folkligt eller mer avancerat, men allt kräver kompetens. Och den kompetensen tycker jag inte Svenska Kyrkan efterfrågar riktigt.