Biodlare varnar för "gröna öknar"

2:46 min

Under söndagen uppmärksammades världsbidagen. Tanums biodlarförening passade på att ha öppet hus och prata om vilket viktigt jobb pollinatörerna gör.

– Åkerlandskap där bina i stort sett inte har något att hämta och insektsgifter är de två stora hoten mot våra bin, säger Vello Römmel som är bitillsynsman.

Och det är inte bara biodlarnas bin som behöver omvårdnad, också solitärbin, alltså ensamma bin, kan behöva lite hjälp på traven om de ska trivas.

– De gillar små stammar med håligheter eller bamburör där de kan krypa in och övervintra, säger Maria Martinez Karlsson som är ordförande i föreningen.