Demonstration för mindre barngrupper

På lördagen anordnade Föräldranätverket i Umeå tillsammans med nationella Förskoleupproret en demonstration för mindre barngrupper i Umeå kommun.

Över 150 personer samlades för att kräva mer resurser och bättre förutsättningar för barn och pedagoger i förskolan.

En av talarna var Anna Olskog, ordförande i Lärarförbundet Umeå, och hon sade att verksamheterna måste anpassas till alla barn i förskolan och att förskolan måste vara en arbetsplats som är möjlig att arbeta på utan att riskera att bli sjuk.