Storm kring rapport om vänsterextremism

2:10 min

En rapport som Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, gjort om våldsbejakande vänsterextremism i Sverige har hamnat i blåsväder.

Rapporten nämner bland annat den antirasistiska stiftelsen Expo, vilket fått stiftelsens ansvariga utgivare att reagera.

Daniel Poohl, som är ansvarig utgivare för den antirasistiska tidskriften Expo, tycker att FOI bör förklara sig.

– Vad jag reagerat på är det faktum att Stiftelsen Expo nämns på ett sätt så att det framstår som att vi är en del av den här miljö som ju i grunden, utifrån det uppdrag FOI har fått, handlar om någon slags vänsterextrem våldsbejakande extremism. Och det är en grovt felaktig bild av vår verksamhet, säger Daniel Poohl på Expo.

Rapporten heter "Den digitala kampen - Autonoma rörelser på nätet" och är gjord av forskare på FOI. Den presenterades i förra veckan och fick snabbt spridning på sociala medier, där kritiker menade att den klumpar ihop flera grupperingar under en och samma mantel – våldsbejakande vänsterextremism.

Förutom Stiftelsen Expo, vars uppdrag är att granska rasistiska organisationer, så nämns också i FOI-rapporten organisationer som är uttalat positiva till våldsanvändning mot oliktänkande. Exempelvis Antifascistisk aktion, AFA, och Syndikalistiska ungdomsförbundet.

Och det är just det här som gör att Daniel Poohl på Expo är kritisk. Att det blir en sammanblandning av organisationer och begrepp i en officiell rapport utifrån ett regeringsuppdrag.

– Jag utgår faktiskt ifrån att FOI inte menar att vi är en organisation som platsar inom den definition av autonom miljö som man använder sig av i rapporten, utan att – när man nämnt vår organisations namn – har haft någon lös tanke om att försöka illustrera hur den här världen funkar. Jag vet inte exakt. Hur som helst så är det väldigt slarvigt, säger Daniel Poohl.

Förutom Expo så har kritiker, främst på Twitter och Facebook, de senaste dagarna kritiserat att FOI listar andra organisationer och rörelser också i samma rapport där våldsbejakande extremistiska grupperingar finns nämnda.

I rapporten finns exempelvis Djurens befrielsefront och den numera nedlagda Revolutionära fronten, som beskrivs som våldsbejakande. Samtidigt finns här också husockupanter och miljöaktivister listade, vilket fått flera kritiker att på sociala medier skämtsamt peka ut exempelvis Greenpeace som en våldsbejakande extrem rörelse.

Ekot har varit i kontakt med pressansvariga för justiteminister Morgan Johansson, som är den ansvariga ministern som i veckan tog emot FOI-rapporten, men utan att kunna få någon kommentar.

Vi har också frågat FOI om hur de ser på kritiken mot deras rapport. Pressansvarig Maria Hugosson Bygge säger att de hört talas om kritiken och att forskarna bakom den under måndagen ska sätta sig och titta igenom rapporten igen.

– Forskarna bakom rapporten ska under måndagen ta del av och gå igenom kritiken som riktas mot den och titta på om de anser att det ligger någonting i den. Och eventuellt så kommer vi under dagen med ett officiellt svar, säger Maria Hugosson Bygge, pressansvarig på FOI.

Daniel Poohl, ansvarig utgivare på Expo:

– Det är väl det minsta man kan begära i det här läget, att man åtminstone lyssnar till kritiken och tittar på de formuleringar som finns. Och när det gäller det man har gjort kring vår organisation så är det åtminstone rimligt att man förklarar varför man formulerar sig på ett sätt så att det framstår som att en organisation som inte har med den här miljön att göra ändå hamnar i ett sådant sammanhang.