Hårt tryck på sjukhusen i Gaza

2:34 min

Både sjukvården och civilsamhället kommer få stora utmaningar att hantera de som skadades i demonstrationerna längs gränsen till Israel de senaste veckorna.

För en vecka sedan skadades nästan 2 800 människor bara på en dag.

– Det var surrealistiskt. Det var ett enormt tryck och de klarade inte att hålla igen så det blev fullt i hela korridorerna och det finns inte ett sjukhus i hela världen som hade kunnat hantera det, säger den ortopediske kirurgen Geir Stray Andreassen, som arbetar i Gaza som utsänd av norska Norwac.

För precis en vecka sedan skadades 2 800 människor, många med komplicerade skottskador i benen. Antalet skadade under en dag var ungefär en fjärdedel av antalet skadade under Gazakriget 2014, men då skedde det under 51 dagar.

Trycket på sjukhusen blev så stort att de tappade kontrollen.
Det låg patienter och skrek överallt, operationer utfördes på flera patienter samtidigt i samma sal och det brast rejält i de första bedömningarna av patienternas skador.

En situation läkaren Geir Stray Andreassen aldrig hade kunnat föreställa sig.

– Aldrig, jag arbetade på Ullevåls sjukhus med patienterna efter massakern på Utöya, det var bara en bråkdel av detta, säger kirurgen Geir Stray Andreassen.

Många av de skadade kommer att få långa behandlingstider. Fikr Shalltoot som leder den brittiska hälsoorganisationen MAP i Gaza säger att det kommer att ta år.

– För många kommer behandlingen att ta upp till tre år, baserat på vad vi sett från kriget 2014.

– Det är svårt, särskilt för dem som förlorat lemmar eller genomgår långa behandlingstider. Det kommer också att påverka dem mentalt. Efter kriget 2014 såg vi att den psykologiska påverkan var stor inte bara på patienten utan på hela patientens familj.

Organisationen som dels skickar läkare till Gaza och dels utbildar lokal personal hade tänkt att avveckla sin verksamhet i Gaza nästa år eftersom arbetet med patienterna från 2014 års krig i det närmaste var klar. Nu har de insett att de måste fortsätta.

– Med så här många skadade och komplicerade kan vi inte avsluta just nu.

– Vi måste fortsätta. Inte för att vi inte litar på de lokalanställda utan helt enkelt eftersom de inte kommer att klara av det själva, säger Fikr Shalltoot.