Barsebäck – den perfekta fienden

3:59 min

För första gången i Sverige pågår processen att riva ett kärnkraftverk: Barsebäcksverket. Och samtidigt monteras själva symbolen för det danska kärnkraftmotståndet ned.

Just nu är man i full gång med att ta bort kraftledningarna från Barsebäcksverket på skånska västkusten, och efter sommaren planerar Barsebäck kraft AB att lämna in sin ansökningar till Mark- och miljödomstolen och till Strålsäkerhetsmyndigheten för att få lov att riva Barsebäcksverket.

Rivningen beräknas ta 10 år, men än så länge är skorstenarna fortfarande fullt synliga från den danska sidan av Öresund, där rivningen av vissa ses som slutet på en lång kamp.

Men Barsebäck var även den perfekta fienden för det danska kärnkraftsmotståndet.