Brandingenjör: Rejält förberett innan naturvårdsbränning

1:24 min

Brandingenjör Fredrik Eriksson är inte oroad därför att han anser att naturvårdsbränningar sker i väldigt kontrollerade former.

Länsstyrelsen i Västmanland har påbörjat sitt årliga arbete med att elda i skog och mark. 

Det finns en hel mängd arter som är helt beroende av en brand för att kunna fortleva.

Men hur säkert är det egentligen att tända eld i skogen?

– Naturvårdsbränningar sker i väldigt kontrollerade former. Det är rejält förberett innan, säger Fredrik Eriksson brandingenjör hos Mälardalens brand- och räddningsförbund