MSB: Så hanterar du krig eller kris

1:40 min

Våren 2017 fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) uppdraget att öka privatpersoners kunskap om kris- och krigsberedskap. Nu är broschyren "Om krisen eller kriget kommer" klar.

Det är på regeringens önskan som MSB har gjort broschyren "Om krisen eller kriget kommer" - en ny version av den samling anvisningar och råd till befolkningen som delades ut åren 1943-1961.

Som skäl till att broschyren är aktuell igen hänvisar regeringen till den försämrade säkerhetspolitiska situationen, och låg kunskap bland människor om hur man ska agera vid höjd beredskap.   

Målet med utskicket är enligt MSB att människor ska vara bättre informerade i händelse av "allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militär konflikt".

MSB:s generaldirektör Dan Eliasson säger till Ekot att det finns flera skäl till att broschyren kommer just nu.

– Det första är att regeringen gett oss uppdrag att genomföra en informationskampanj. Det andra är att samhället är mer sårbart med digitalisering, globalisering och klimatförändringar. Så vi behöver förbereda oss som individer och som boende i det här landet.

– Det tredje är att det finns en törst efter information, vi har lyssnat på många fokusgrupper och konstaterar att det finns ett informationsunderskott om handfasta råd och vi försöker ge det i den här broschyren, säger Dan Eliasson.