De har ingen mobiltäckning och är snart utan fast telefoni

2:24 min

Ingen mobiltäckning, inget internet och ingen fast telefoni. Det är snart verkligheten för boende i byarna utanför Hällbo strax söder om Bollnäs.

I höst släcks nämligen kopparnätet och möjligheten till fast telefoni och ADSL dör för gott. Oron bland byborna är stor och i Belsbo där mobiltäckningen är som sämst bor Karin Nilsson och Rolf Johansson.

– Vår fara är att vi inte kan bo kvar. All samhällsutveckling digitaliseras ju. Hur ska vi kunna betala räkningar, hålla kontakt med sjukvården och tandläkare när allt går via nätet idag, säger Rolf Johansson.

Karin Nilsson och Rolf Johansson är två av ungefär 300 som drabbas av att kopparnätet försvinner. Och under ett halvår har de tillsammans fört en kamp mot Bollnäs kommun och Telia för att få svar om och när de kan få fiber eller ordna så de åtminstone får bättre mobiltäckning innan deras sista kommunikationsväg – kopparnätet, släcks ned. Men svaren uteblir.

– Går vi till Telia hänvisar de till Bollnäs kommun. Och går vi till Bollnäs kommun hänvisar de tillbaka till Telia. Det är den lilla människan mot de stora makterna. Man kommer ingenstans, säger Rolf Johansson.