NCC och Härnösands kommun i strid om notan för snöröjningen

2:01 min

Härnösands kommun vägrar betala NCC för snöröjningen i vintras och håller inne på betalningen för över en miljon kronor.

Det är fakturorna för februari och mars som Härnösands kommun inte vill betala. Totalt handlar det om 1 178 000 kronor.
Tomas Jenssen som är chef på samhällsförvaltningen på Härnösands kommun säger att kommunens kostnader för snöröjning i egen regi ligger på 1 085 000 kr till dags datum.

Det var den 23 februari som kommunen fick nog av sin snöröjningsentreprenör. Då hade det gått tre veckor sedan det stora snöfallet men fortfarande var många gator nästan oframkomliga och med stora snöhögar i korsningarna. Kommunen gick själva in med akut snöröjning för att få bort de värsta trafikfarorna.
Och i stället beslöt man att hålla inne en del av pengarna som Ncc skulle fått.

Men från Ncc säger Per Sjöblom att kommunens agerande är helt felaktigt och att parterna tolkar kontraktet olika. Ncc bör få hela summan tillbaka, säger han.