Barnpanelen

Sexdagars arbetsvecka för tjänstemän

2:20 min

Barnpanelen pratar om att privata tjänstemän i länet jobbar övertid motsvarande en extra arbetsdag i veckan.

Tjänstemän i Västerbotten jobbar för mycket övertid. Enligt ny undersökning från SCB och Unionen så jobbade privata tjänstemän i Västerbotten nästan sex dagars arbetsveckor under fjolåret.

Barnpanelen ger svar och tips på hur det kommer sig.

Om man jobbar på sjukhus med många patienter då vill man inte gå hem och skita i jobbet. Då dör patienterna, så man jobbar under stor press.