Anställda vittnar om mobbning inom Region Gävleborg

2:50 min

Var fjärde medarbetare på Region Gävleborgs kommunikationsavdelning har utsatts för kränkande särbehandling under 2017. Det framgår den senaste medarbetarenkäten.

Vi har pratat med två av dem. Rösterna tillhör andra personer eftersom båda vill vara anonyma.

– Jag grinade ju flera gånger på jobbet och hemma, sov dåligt och hade svårt att varva ner. Så det är stor skillnad på hur jag mår nu och känslorna jag bar med mig då under den tiden, säger en källa som P4 Gävleborg talat med.

Så här säger en annan:

– Härskartekniker och osynliggörande och sånt, så ofta som jag har mött det har jag aldrig mött på en arbetsplats någonsin.

De två personer som vi har pratat med vittnar båda om hur kränkande särbehandling på Region Gävleborgs kommunikationsavdelning påverkat så väl arbete som privatliv.

Deras vittnesmål handlar om kollegor som fryser ut och förlöjligar med mimik och kroppsspråk. En person i arbetsledande ställning som inte hälsar i korridoren, tystar på möten och vänder kollegor emot varandra.

De berättar också om en rädsla för att förlora arbetsuppgifter eller rent av jobbet.

Den andra om att inte bli hälsad på i korridoren och tystad på möten – också det av en person med arbetsledaransvar.

– Från att känna att man har rätt bra koll på läget – man vet vad man kan, man vet vad man är duktig på i jobbet – så kände man att man var helt lost, liksom. Man kunde ingenting…

I regionens medarbetarenkät för 2017 svarar en fjärdedel på kommunikationsavdelningen att de utsatts för kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Och nära hälften svarar att man lagt märke till att andra utsatts. Det är en mycket högre andel än för regionen i stort.

Josephine Rydberg är vice ordförande i den lokala fackföreningen, DIK, och har haft kontakt med flera som mått dåligt på kommunikationsavdelningen.

– Det är djupt, djupt olyckligt och visar ju på att det är ett problem som är större än en person, säger Rydberg.

Kommunikationsavdelningen har en viktig funktion som länk till medborgare och media. Och från regionens sida menar man att man tar allvarligt på arbetsmiljöproblemen.

Regiondirektör Johan Färnstrand är tillförordnad kommunikationsdirektör sedan i mars och han säger att regionen har en nolltolerans mot kränkande särbehandling.

Och att personal beskriver att man gråtit på jobbet, haft sömnproblem och mått dåligt ser han som ett misslyckande för organisationen.

– Ja, att vi inte har lyckats med vår ambition att vara en god och attraktiv arbetsgivare om man känner så.