Sveriges Radio anmäler angrepp på reporter

3:02 min

Under en intervju i förra veckan gick en läkare som sitter i ledningen för Södertälje sjukhus till handgripligheter mot en av Ekots reportrar. Han tog tag i mikrofonen och tryckte fysiskt in den i reporterns ansikte. I dag har Sveriges Radio polisanmält händelsen. Södertälje sjukhus har nu stängt av chefläkaren under polisutredningen.

– Vi har ett fall av oacceptabelt beteende där en intervjuperson har gett sig på en av våra granskande reportrar på ett sätt som jag absolut inte kan acceptera, säger Sveriges Radios vd Cilla Benkö.

– Jag tar inte ställning till om något brott har begåtts eller inte men jag tror att det är extremt viktigt för oss som vill ha en välfungerande demokrati i Sverige att händelser likt dessa prövas av våra rättsvårdande myndigheter.

Det var under arbetet med en pågående granskning som Ekots reporter Emelie Rosén i förra veckan genomförde en sedan länge planerad intervju med Södertälje sjukhus chefläkare, Sven Klaesson.

En bit in i intervjun upplever Ekots reporter att chefläkaren ändrar sina svar mot vad han sagt tidigare i intervjun, varpå hon frågar honom om han ljugit i sina tidigare svar.

Chefläkaren Sven Klaesson protesterar mot frågan och säger att han “verkligen inte” ljugit, han kallar frågan för provokativ och kallar Ekots reporter för “fräck” och går sedan till handgripligheter mot Ekots reporter Emelie Rosén.

– Han kastar sig över bandaren, både smäller den i bordet och stänger av den vid ett par tillfällen, och jag är framme hela tiden och försöker få igång den igen. När han ser att jag har lyckats med det så tar han tag i mikrofonen och kör upp den i mitt ansikte och rör runt aggressivt i mitt ansikte, och jag lyckas inte värja mig. Sen till slut släpper han, det här går ju väldigt snabbt, berättar Emelie Rosén.

På inspelningen från händelsen hör man ett ljud som låter som om någonting slår mot mikrofonen flera gånger kort efter varandra.

Sveriges Radio har i dag polisanmält händelsen och kommer därutöver göra en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Som arbetsgivare, hade ni kunnat agera annorlunda?

– Jag tror faktiskt inte det, när vi gör större granskningar gör vi självklart alltid en bedömning av om det finns någon hotbild eller något vi borde förutse. I det här fallet var det en intervju med en person i en maktposition i det svenska samhället, intervjun var inbokad i förväg, reportern hade talat om vad det kommer handla om, han blev inte överrumplad. Det borde ha gått att genomföra den här intervjun på ett helt annat sätt än vad som nu skedde, säger Sveriges Radios vd Cilla Benkö.

Ekot har under dagen varit i kontakt med chefläkaren Sven Klaesson som har avböjt att kommentera händelsen. Södertälje sjukhus har nu meddelat att chefläkaren är avstängd från sin tjänst under pågående utredning. 

– Det är en allvarlig anklagelse, jag var inte med i samband med intervjun så jag vet inte exakt vad som har inträffat men när det nu är polisanmält så måste vi låta polisen ta ställning och arbeta med ärendet, säger Christophe Pedroletti, VD för Södertälje sjukhus.

Varför har ni stängt av Sven Klaesson?

– Att vara chefläkare är ett förtroendeuppdrag och därför så har jag i dialog med den berörda kommit fram till att han inte ska vara chefläkare under tiden polisutredningen pågår.

Kan du säga något om hur han ställer sig till anklagelserna?

– Nej det kan jag inte säga i dagsläget.

Uppdatering den 12 juni: Polisen lägger ner förundersökningen, med motivering att det saknas anledning att anta att det rör sig om brott som faller under allmänt åtal.