MP betalar mer för flyg i tjänsten

3:19 min

En sammanställning av Miljöpartiets tjänsteresor visar att man lagt en större andel pengar på flygresor under mandatperioden.

Riksdagsledamoten Valter Mutt, som är Miljöpartiets utrikespolitiske talesperson, är inte nöjd med siffrorna.

– Ja, det är ju inte bra att det ökar. Det borde minska, och det är viktigt att man lever som man lär, säger Valter Mutt.

Miljöpartiet har en resepolicy för de anställda på partikansliet och andra miljöpartister som man betalar resorna för. Det är bara tillåtet att ta flyget om tidsvinsten är mer än tio timmar enkel resa. Undantag kan göras om det finns särskilda skäl.

I verksamhetsberättelsen redovisar partiet hur stor andel av resekostnaderna som går till att färdas med bil, buss, båt, taxi, tåg respektive flyg.

Där framgår att flygets andel har ökat under mandatperioden. 2014 stod flyget för 18 procent av resekostnaderna. 2015 låg siffran på 30 procent, och 2016 på 26 procent. Förra året hade andelen ökat till 34 procent.

De totala resekostnaderna ökade under förra året med sju procent, jämfört med 2016.
 
De resor som statsråd och riksdagsledamöter gör ingår i regel inte.

Miljöpartiet påpekar att statistiken inte visar hur långt man har rest eller hur mycket koldioxidutsläpp som resorna orsakar, men att det här är det mått som går att använda.

En förklaring till att flygets andel av resekostnaderna ökat är, enligt Marlene Tamlin, som är sammankallade i partistyrelsen, att Miljöpartiet nu sitter i regeringen, och därför får fler förfrågningar om att delta i internationella sammanhang. Men även andra saker spelar in.

– Det som skedde 2017, var att det var ett stort internationellt möte, med gröna partier från hela världen, och det är ett möte som sker vart femte år ungefär. Det hölls i Liverpool 2017, och då gav det det här utslaget i vår statistik.

Och går det inte att ta tåget till Liverpool?

– Som sagt, vi har det här med att om man tjänar mer än tio timmar, enkel resa, så kan det vara relevant att ta flyget.

Miljöpartiets trafikpolitiska talesperson Karin Svensson Smith har förståelse för att det krävs internationella möten – och ibland därmed flygresor – för att lösa klimatfrågan. Men hon valde att avstå från sammankomsten i Liverpool.

– Jag trodde inte att mitt bidrag på den konferensen var tillräckligt viktigt för att motivera de klimatgaser som min flygresa skulle kunna bidra med.

Partiets utrikespolitiske talesperson Valter Mutt tycker att det är dags för gröna rörelsen att tänka i nya banor.

– Går det här att lösa via Skypemöten och virtuella möten? Det har ju varit tal om det så länge och ändå ökar flygresandet i världen på ett ganska katastrofalt sätt.

Om, och hur, man reser måste avgöras från gång till gång, enligt Marlene Tamlin i partistyrelsen.

– Vi är ju inte emot resor eller att människor möts, utan vi är emot onödiga resor, och det är något vi jobbar med kontinuerligt.