Konkurs för tidigare driftbolaget bakom Gotland Ring

2:11 min

Bolaget Driver Development Scandinavia AB har försatts i konkurs, på egen begäran.

Bolaget Driver Development Scandinavia AB kan inte betala sina skulder. Vd:n och styrelseordföranden Alec Arho Havrén har därför lämnat in en konkursansökan till Gotlands Tingsrätt, som har försatt bolaget i konkurs.

Bolaget hette tidigare Gotland Ring AB och enligt bolagsordningen har verksamheten bland annat bestått i "uthyrning av motorbana", publika specialevents, förarutbildning och testverksamhet. Företaget äger inga fastigheter.

Det bolag som försatts i konkurs av Gotlands tingsrätt är det driftbolag som tvistat om ersättning för skador efter ett oljeutsläpp på banan. Ett närbeläget vindkraftverk brann i augusti 2015 och den branden orsakade ett utsläpp av olja. Flera hundra liter, hävdade bolaget i domstol. Men istället för skadestånd för oljeutsläppet dömde mark- och miljödomstolen att Driver Development Scandinavia AB skulle stå för rättegångskostnaderna på drygt 2,5 miljoner.

P4 Gotland har sökt Gotland Rings grundare Alec Arho Havrén för en kommentar till vad konkursen betyder för den fortsatta driften av motorbanan i Lärbro. 

Alec Arho Havrén uppger för P4 Gotland att "bolaget med själva arrendeavtalet och själva banbolaget GotlandRing är ett välmående bolag och berörs inte av konkursen".