Många företag oförberedda inför nya personuppgiftslagen

3:57 min

Från och med den 25 maj ersätts den gamla personuppgiftslagen med den nya lagen, GDPR, och även om många företag tycks vara redo så är det vissa som inte nått hela vägen ännu.

Den kanske största skillnaden mellan gamla personuppgiftslagen, PUL, och nya GDPR är att företag inte längre kan äga en individs uppgifter utan enbart låna dem.

Många företag i Halland har kommit långt och i vissa fall även gått i mål med de omställningar som krävs inför GDPR, men fortfarande finns det vissa som har en bit att gå enligt Camilla Wallander som är jurist i Halmstad.

– Jag uppfattar att de allra flesta företag är väl medvetna om att GDPR finns. Jag har också märkt att det är många företag som håller på att arbeta med att anpassa sin verksamhet men det är många som inte är färdiga och det finns fortfarande företag som inte har börjat, säger hon.

I och med att lagen träder i kraft nu på fredag den 25 maj är det först då som rättspraxis börjar tas fram och fall prövas juridiskt. Men att några företag ska bötfällas omgående är inte speciellt troligt enligt Camilla Wallander.

– Jag tror inte att datainspektionen kommer sitta och bötfälla folk den 25 maj, säger hon.