Förbjuds att bygga ut fritidshus vid kusten

1:53 min

I Skåne har länsstyrelsen förbjudit 300 fastighetsägare på ostkusten att bygga ut sina fritidshus till dubbla boendeytan. Man anser att kuststräckan där de finns inte är säker på grund av erosion och framtida havshöjning.

För de boende blev beskedet en chock.

– Det är överförmynderi, säger Torsten Sellhammar. 

Kuststräckan där Torsten Sellhammar och hundratals andra trodde de skulle få bygga ut sina fritidshus ligger, anser länsstyrelsen, mycket känsligt mellan havet och den översvämningsbenägna Helge å.

– Det är ett område som är väldigt utsatt för översvämning. I kombination med framtida höjda havsnivåer riskerar det här området att översvämmas

De här problemen plågar många av Skånes 14 kustkommuner. Karl Göran Svensson är samhällsbyggnadsnämndens ordförande i Simrishamn.

– Vi har väldigt stora problem längs kusten, där det pågår också problem med fastighetsägare. 

Vad gör ni det? 

– Vi utreder och försöker prata oss samman, för det är ju väldigt komplex lagstiftning kring det här. 

Forskaren Caroline Fredriksson vid Lunds tekniska högskola argumenterar för att staten ska ta större ansvar för försvaret av Sveriges långa kust.

– I framtiden kommer de här problemen att förvärras, alla stränder kommer i princip börja erodera. Och då måste vi ha lösningar som gör att vi kan bevara sandstränderna i Skåne.