Helikoptrar köps in för terrorbekämpning

2:09 min

Nationella insatsstyrkan får nu förstärkning i polisens satsning för att bekämpa terrorattentat. Ny personal rekryteras för första gången även från andra myndigheter och en ny polishelikopter ska placeras i södra Sverige.

Den nya satsningen innebär även att två nya polishelikoptrar kommer köpas in.

– Den första helikoptern kommer vi använda i region syd. Vi ser att det inte är tillräckligt med flygkapacitet där, säger Mats Löfving som är chef för polisens nationella operativa avdelning.

– Den andra helikoptern kommer vi att placera i anslutning till nationella insatsstyrkan och göra det möjligt för operatörer att flyga ut i attacker mycket fortare än vi har kunnat göra tidigare, säger Mats Löfving.

– Vi kommer också kunna placera prickskyttar i helikoptrar som kan stödja polismän som är utsatta för en attack på ett mycket bättre sätt än vi har kunnat tidigare, berättar Mats Löfving.

Polismyndigheten lovades förra året 400 miljoner kronor extra för att höja sin förmåga att bekämpa terrorattentat. Den första delen av satsningen riktades till poliserna längst ut i leden där bland annat 1 800 ryggsäckar med förstärkningsvapen, hjälm, sjukvårdspaket och skyddsväst köptes in.

Ett självklart första steg enligt Mats Löfving som är chef för polisens nationella operativa avdelning.

– När vi tittar på vad som händer i Europa och vad som hände på Drottninggatan är det väldigt tydligt att det är första polisman på plats som får ta den första smällen. Så vi började med att förstärka den polismannens förutsättningar, säger Mats Löfving.

Den nya satsningen innebär även att Nationella insatsstyrkan får förstärkning och för första gången rekryteras personer även från andra myndigheter än polisen.

Exempelvis försvaret, kustbevakningen och tullen. De som saknar den grundläggande polisutbildningen kommer att få en specialistpolisutbildning på 1,5 år.

– Alltså en utbildning som innebär att man inte behöver gå hela grundpolisutbildningen utan vi tar hänsyn till att det här är duktiga människor som har bra erfarenheter redan när de kommer in i polisen. Så att de kan gå en snabbare väg för att bli poliser. Det är ett viktigt steg för oss i kompetensförsörjningen, säger Mats Löfving.