Nobelcenter stoppas av domstol

2:26 min

Mark- och miljödomstolen säger nej till planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm.

Planerna på bygget av Nobelcenter på Blasieholmen bakom Nationalmuseum, fick klartecken av en majoritet i Stockholms stadshus, bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. 

Men planerna har kritiserats från olika håll och kanter, däribland av kung Carl XVI Gustaf. Kritikerna menar att byggnaden förstör Blasieholmen med dess unika karaktär och man hävdar bland annat att huset blir för stort i förhållande till sin omgivning, och att planerna innebär att ett tullhus från 1870-talet kan komma att flyttas eller rivas

Politikernas beslut undanröjdes inte av länsstyrelsen efter att ha överklagats dit, men 16 privatpersoner, fastighetsbolag och föreningar har inte gett upp utan överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen som alltså ska meddela sin dom i dag.

En central fråga är huruvida bygget kommer att påtagligt skada ett riksintresse, vilket skulle strida mot miljöbalken.

Det ansåg inte länsstyrelsen men det anser flera av de klagande, och även Riksantikvarieämbetet som domstolen har inhämtat ett yttrande ifrån. Enligt Riksantikvarieämbetet kommer en befintlig kulturmiljö som visar Stockholms funktion som sjöfarts-, handels- och industristad att försvinna med tullhuset.

Nobelstiftelsen menar att centret behövs som en samlingspunkt för priset. En annan stridslinje är ifall bygget skulle vara av allmänt intresse. Stockholms stad hävdar att huset skulle bli ett representativt centrum av intresse för såväl Stockholm som Sverige.