Vår serie om skolan av Katarina Gunnarsson

Elever förstår inte kunskapskraven och nationella proven

12 min
  • Linnéuniversitet visar i en studie att kraven på eleverna i ämnena historia och biologi är särskilt problematiska.
  • Per Eliasson, Skolverket, har i många år ansvarat för de nationella proven. Han har också varit med och bestämt kunskapskraven i historia för grundskolan och gymnasiet.
  • Eleverna Vanja och Miranda berättar om vad de tycker om provet Eliasson utformat.

Vår reporter Katarina Gunnarsson tittar närmare på kunskapskraven i läroplanerna.  

I serien om nya läroplanen har ni tidigare bland annat hört elever och föräldrar vittna om svårbegripliga hemuppgifter och otydliga kunskapsmål. Serien har väckt mycket stor uppmärksamhet.