VALTEMA: LANDSBYGD

Stora skillnader i kostnad för fiber

1:23 min

I Ambjörby får man betala nästan 10 000 kronor mer för att ansluta sig till fibernätet än i grannområdet Likenäs. Orättvist tycker ordföranden i Norra Ny fiberförening.

– Det är orättvist. Enligt de regler som finns är Stöllet och Ambjörby, som är de större orterna, så har man inget bidragsberättigande enligt Jordbruksverket. Det är det som skiljer, Likenäs är ingen tätort, säger Stefan Persson, ordförande i Norra Ny fiberförening.

Reglerna gör att man i Likenäs får betala mellan 9 000-10 000 kronor för att ansluta sig till fibernätet, prislappen i Ambjörby landar på runt 20 000 kronor.

Men digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) öppnar nu upp för en förändring i det regelverk som Jordbruksverket lutar sig emot och som gör att det är stora prisskillnader.

– Vi håller på med en process som går ut på att vi ska utgå från var de största behoven finns och fördela pengarna till de områden för att vi ska klara bredbandsmålen, säger Peter Eriksson (MP). 

Han påpekar dock att det inte kommer att innebära att alla får samma kostnad.

– Med det nya stödsystemet som jag hoppas att vi ska kunna komma till rätta med ganska snart så blir det lite mer lika i alla fall.