Kanalchefens kommentar: Därför kartlägger vi kandidater med finländsk eller tornedalskfinsk bakgrund

Några lyssnare har undrat över varför Sisuradio kartlägger riksdagskandidaternas bakgrund. Här är kanalchef Anne Sseruwagis svar.

Vi har fått frågor till oss på Sveriges Radio Sisuradio angående vår valbevakning och inslaget om vilka kandidater i olika partier tillhör Sveriges lagstadgade nationella minoriteter som sverigefinnar och tornedalingar.

Vi behandlar alla partier lika i vår kartläggning och ger inga utmaningar att rösta på något särskild parti eller kandidat och informerar hur röstförfarandet fungerar.

Detta är allmänt intressant information för vår lyssnargrupp – vi gör radio på finska för Sveriges finsktalande minoritet.

Sveriges Radios uppgift är att informera och stimulera till debatt inför valen.

I det arbetet ingår naturligt att till minoritetsspråkslyssnare berätta om att det finns minoritetskandidater i alla partier, hur röstsystemet fungerar och vilka frågor olika partier driver, bland annat hur deras minoritetspolitiska program ser ut för att människor ska få mångsidig kunskap och underlag för att kunna göra välgrundade val.