Muro Svedo: Daniel Tan

2:03 min

Kado bersh si o alisarimasko bersh, taj o Radio Romano tradel krujal ando them te pushel pe le romendar so si lenge importanto kana avel kaj o alosaripe.

Adjes shaj te shunen so penel o Daniel Tan kaj si anda Rinkeby kaj si jek kotor avri anda Stockholmo.