Ekolog om Arlanda: Sveriges mest artrika gräsmark

2:48 min

Inventeringar av de hårt klippta gräsmarkerna vid start– och landningsbanorna på Arlanda flygplats visar på stor biologisk mångfald och ett tjugotal rödlistade arter.

Hör mer om biologisk mångfald omkring människans infrastruktur i Klotet.

Naturvårdsbiologen Magnus Stenmark har inventerat markerna på Arlanda flygplats och hittat hundratals insekts– och växtarter, varav ett tjugotal är rödlistade enligt Artdatabanken.
 
– Det är spektakulärt. Skötseln av markerna är intensiv och man klipper kort och ofta. Men trots det, eller kanske tack vare det, ser vi en mångfald av torrmarksälskande insekter, säger naturvårdsbiologen Magnus Stenmark som har inventerat markerna på Arlanda flygplats
 
Nyckeln är alltså den hårda skötseln. Gräsmarkerna klipps utifrån ett flygsäkerhetsperspektiv. De höga stängslen och låga gräset håller större däggdjur och fåglar borta. 
 
Inventering har gjorts på alla av Swedavias 10 flygplatser runt om i Sverige och alla visar på stor biologisk mångfald. Det höga dånet och utsläppen från flygplanen verkar inte påverka växter eller insekter överhuvudtaget, enligt Magnus Stenmark.

– Vi står på marker som har oerhört stor biologisk mångfald och det är till stor del tack vare att gräset slås såpass ofta och så tidigt på säsongen. Det tillsammans med att det bildas körspår efter maskiner och tillsammans med den här blomrikedomen skapas ett eldorado för många insekter.
 
De mest insektsrika platserna i Sverige är troligen äldre ekskogsmiljöer.
Men när det kommer till gräsmarker kan Arlanda vara vinnaren.
 
– Då står sig den här miljön väldigt bra och kan förmodligen vara den artrikaste gräsmarkstyp som vi har i landet, säger Magnus Stenmark.