Cancerpatienter har svårt att få stöttning för fysisk träning på gym

2:13 min

Sveriges fysioterapeuter hjälper cancerpatienter att komma igång med fysisk träning under och efter behandling. Men det saknas en yrkeskår med kompetens att möta patienterna på gym utanför sjukvården. Det menar forskare vid Karolinska Institutet, efter en studie som visar på idel goda effekter av träning för kvinnor med bröstcancer.

Hör mer i Vetandets värld.

Artikeln är uppdaterad.

Forskare vid Karolinska Institutet visar i ettårsuppföljningen studien OptiTrain att idel goda effekter av träning för kvinnor med bröstcancer kvarstår över tid.

– Vi intervjuade några av kvinnorna och de upplevde att man kunde vända från att vara stigmatiserade, tappa håret och vara en kvinna med bröstcancer till en kvinna som tog fatt i sitt liv och kunde prata om hälsa istället, säger Yvonne Wänström, professor i omvårdnad.

Studien, med 240 kvinnor med bröstcancer, visade både direkt efter studien och i den ettårsuppföljning som snart publiceras, att fysisk träning, framförallt i kombinationen styrketräning och högintensiv intervallträning såsom spinning, ger goda och långvariga bestående effekter på livskvalitet och mående.

Men en del cancerpatienter har svårt att få den skräddarsydda hjälp de behöver när de söker sig till gym eller personliga tränare, menar forskaren Helene Rundqvist. I kunskapen som saknas följer en osäkerhet kring vilket ansvar gym och tränare vågar ta för att rekommendera till exempel styrketräning för en cancerpatient.

– Ja, i de fallen vi har pratat med patienterna är det faktiskt så ibland att det blir en barriär för att komma igång med den träning man hade tänkt sig och kanske få det stöd man tänkt sig.

Kate Bolam, postdoc på Karolinska Institutet, utbildade sig i fyra år till klinisk träningsfysiolog i hemlandet Australien. Nu menar både hon och hennes kollegor att en liknande utbildning behövs även i Sverige för att skapa den yrkeskår som saknas idag – en yrkeskår som kan brygga över mellan vårdens insatser och den fysiska träning som visat sig ha så många goda effekter för cancerpatienter.

– Träning har potential att hjälpa människor. Bevisen är starka, säger hon.