Här är var femte invånare arbetslös

2:14 min

Nästan var femte invånare i stadsdelen Skäggetorp i Linköping saknar arbete. Trots att arbetslösheten minskat på de flesta håll i Linköping de senaste fyra åren har den ökat i Skäggetorp.

I mars var 17 procent öppet arbetslösa eller ingick i program med aktivitetsstöd.

Det visar siffror från Statistiska centralbyrån som Linköpings kommun sammanställt för stadsdelarna.

Det är nästan dubbelt så många som i den stadsdel med näst högst arbetslöshet, Berga och det kan jämföras med hela befolkningen i Linköping i åldern 18 till 64 år där 4,6 procent är arbetslösa.

I flera områden i Linköping finns ingen eller nästan ingen arbetslöshet alls.

– Vi är ju förhållandevis nära full sysselsättning för vissa grupper, exempelvis dem med lång eftergymnasial utbildning. Däremot i Skäggetorp, Berga och även Ekkällan så är det förhållandevis hög arbetslöshet, säger Jimmy Lindahl, chef på kommunens enhet för statistik och utredningar.

De senaste 4 åren har arbetslösheten minskat i Linköping med knappt en procentenhet men den har ökat i 9 av 41 områden som P4 Östergötland tittat närmare på.

Sedan början av 2000-talet är Skäggetorp den stadsdel där arbetslösheten ökat klart mest jämfört med andra områden. 

Siffrorna kan också förklaras med att många nyanlända bosätter sig i Skäggetorp och dem som får jobb flyttar därifrån.

– De får möjlighet att flytta någon annanstans och då kan det flytta in nya som inte har samma förutsättningar för tillfället som dem som flyttade därifrån, men på sikt har de möjlighet att skaffa sig det när de bor här i Linköping, säger Jimmy Lindahl.

Jobb och kunskapstorget och Medborgarkontoret i Skäggetorp möter stadsdelens invånare och även andra som behöver hjälp.

Thi Ngoc Nguyen är en av dem som besöker Medborgarkontoret:

– Jag har sökt närmare 30 jobb senaste tiden.

Det är jobbigt att inte få napp, konstaterar hon som söker jobb i många branscher:

– Jag vill jobba i restaurang, städjobb är också bra eller jobba på fabrik, säger hon.