Nytt försvarsavtal mellan Sverige och Danmark

1:29 min

Sverige och Danmark ska utöka sitt försvarssamarbete. Bland annat ska länderna framöver kunna utnyttja varandras luftrum.

– Det är bra för båda Sverige och Danmark, säger Peter Hultqvist, Sveriges försvarsminister.

Avtalet som Peter Hultqvist tecknat med sin danska kollega Claus Hjort Frederiksen här i Köpenhamn i dag innebär bland annat att länderna med kort varsel ska kunna flyga i varandras luftrum, använda varandras landningsbanor och att man ska hålla gemensamma övningar.

Man ska också se över möjligheten att utöka samarbetet även på det marina området.

Danmark är till skillnad från Sverige medlem i försvarsalliansen Nato och Sverige har de senaste åren skrivit på bilaterala avtal om utökat försvarssamarbete med flera andra Natoländer, bland annat Polen, Tyskland, Storbritannien och USA.

Men det innebär inte att Sverige är närmare ett Natomedlemskap enligt Peter Hultqvist.

– Nej, det här är ett praktiskt samarbete, säger han.