Tre ledamöter: Avgå Horace Engdahl

Avgångskraven i Svenska Akademien fortsätter i nya konstellationer. Nu är det tre ledamöter som lämnat akademien, men inte formellt begärt utträde, som kräver att Horace Engdahl avgår.

Svenska Dagbladet uppger i sin nätupplaga att Kjell Espmark, Peter Englund och Sara Danius skrivit ett brev som överlämnats till den tillförordnade ständige sekreteraren Anders Olsson. Där står bland annat:

"I denna den värsta krisen i Akademiens historia är vi som lämnat arbetet beredda att bistå med återuppbyggnaden. Ett första steg måste vara att välja in en framstående jurist på stol nr 1. Ett oavvisligt villkor är dock att kulturprofilens outtröttlige försvarare, Horace Engdahl, lämnar Akademien".

Svenska Akademien befinner sig i en svår kris, efter stridigheter och avhopp. Akademien består nu av tio arbetande ledamöter.

Ekot har sökt flera av medlemmarna i Svenska akademien, men ingen vill kommentera brevet.