Beslut: Då blir det förbjudet att fiska ål

Det blir förbud att fiska ål i svenska kustområden mellan den 1 november i år och 31 januari år 2019.

Det har Havs- och vattenmyndigheten beslutat efter EU:s beslut i december om att den hotade ålen ska skyddas under tre sammanhängande månader under hösten/vintern.

Hav går därmed på det förslag myndigheten kom med tidigare i år.

– Vi beslutar i enlighet med vårt förslag som varit på remiss till fiskets organisationer, länsstyrelser, myndigheter och olika intresseorganisationer, säger Ingemar Berglund, chef för avdelningen för fiskförvaltning på HaV i ett pressmeddelande.

EU:s beslut om att förbjuda fiske efter ål i havet under tre sammanhängande månader gäller alla EU-vatten i Nordostatlanten, inklusive Östersjön, Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

– Vid val av period för fiskeförbud under 2018 har vi beaktat påverkan på svenskt fiske i förhållande till åtgärdens förväntade effekt på hela beståndet. Vi bedömer att ett fiskeförbud från november till och med januari minskar det svenska kustfisket efter ål med ytterligare 22 procent, vilket motsvarar cirka 35 ton, säger Ingemar Berglund.